É a forma de ver

É a forma de ver a vida que faz dela feia ou bonita!