Serei sempre otimista, pois acreditar

Serei sempre otimista, pois acreditar é o primeiro passo para fazer acontecer!