Só confessamos fraquezas para que

Só confessamos fraquezas para que nos fortalece.