As palavras mais doces

As palavras mais doces

As palavras mais doces eu enxerguei dentro do brilho do teus olhos. Te amo.